Арии, романсы и песни из репертуара Муслима Магомаева

  

Главная страница

Арии, романсы и песни

Песни

Дискография

Статьи

Авторы

Гостевая книга

Новости

Пишите письма   

Композитор Гаджибеков Узеир (Üzeyir Hacıbəyov )

---------------------------------------------------------

Ария Гасан Хана (Həsən xanin ariyasi)

из 2 акта оперы "Кёроглы"

Mina ibriklərə şərəb doldurun!
Mina ibriklərə şərəb doldurun!
Şərəb doldurun,
Şərəb doldurun!
Şərəb, şərəb, şərəb, şərəb, şərəb!
Şərəb!

Payadaz döşüyün o gələn yola,
Bəzənsin qadinlar, salsin gol gola.
Keysin pərqasələr təzə paltarin,
Paşaya qöstərin ölkənin varin.

Bütün adamlari
Çağir, ver xəbər!
Onu aldadalim
Bəlkə bir təhər.
Doğrudur düşmənik
Neyləyim fəgət,
Indi sülhə qirmək
Eyni məsləhət,
Eyni məsləhət,
Eyni məsləhət...
Gərək axir qoyam
Bu üsyanlara,
Hər qün bir müsibət
Doğur xanlara.

Bütün adamlari
Çağir, ver xəbər!
Onu aldadalim
Bəlkə bir təhər.
Doğrudur düşmənik
Neyləyim fəgət,
Indi sülhə qirmək
Eyni məsləhət,
Eyni məsləhət,
Eyni məsləhət...
Gərək axir qoyam
Bu üsyanlara,
Hər qün bir müsibət
Doğur xanlara.

Mina ibriklərə şərəb doldurun!
Mina ibriklərə şərəb doldurun!
Şərəb doldurun,
Şərəb doldurun!
Şərəb, şərəb, şərəb, şərəb, şərəb!
Şərəb!

Payadaz döşüyün o gələn yola,
Bəzənsin qadinlar, salsin gol gola.
Keysin pərqasələr təzə paltarin,
Paşaya qöstərin ölkənin varin.

---------------------------------------------------------

русский текст

В дорогой мой фарфор вина нам налей!
В дорогой мой фарфор вина нам налей,
Вина нам налей,
Вина нам налей,
Вина,
Вина,
Вина,
Вина.

Ковер вмиг растелить на пути гостей!
Пьяня всех красой придут женщины.
Дев молодых, как май, сюда всей сзывай:
Увидеть все должны блеск моей страны.

Наступил час утех!
Зови быстро всей!
Я пашу как-нибудь
Должен обмануть.
Чтоб прогнать прочь беду,
Кончим мы вражду.
Беднота мне страшна,
Помощь мне нужна,
Помощь мне нужна,
Помощь мне нужна!
Должны мы вновь кругом
Покой водворить,
Задрожал родной дом,
Трудней стало жить.

Наступил час утех!
Зови быстро всей!
Я пашу как-нибудь
Должен обмануть.
Чтоб прогнать прочь беду,
Кончим мы вражду.
Беднота мне страшна,
Помощь мне нужна,
Помощь мне нужна,
Помощь мне нужна!
Должны мы вновь кругом
Покой водворить,
Задрожал родной дом,
Трудней стало жить.

В дорогой мой фарфор вина нам налей!
В дорогой мой фарфор вина нам налей,
Вина нам налей,
Вина нам налей,
Вина,
Вина,
Вина,
Вина.

Ковер вмиг растелить на пути гостей!
Пьяня всех красой придут женщины.
Дев молодых, как май, сюда всей сзывай:
Увидеть все должны блеск моей страны.

Гаджибеков, Узеир Ария Гасан Хана из 2 акта оперы "Кёроглы"
Баку Азернешр 1952

Ноты находятся на сайте "Творческое наследие Муслима Магомаева"

Ноты на данном сайте

--------------------------------------------------------

БЕЗ ТЕБЯ (Sənsiz)

Стихи Низами Гянджеви (Nizami Gəncəvi)

Hər gecəm oldu kədər, qüssə, fəlakət sənsiz,
Hər gecəm oldu kədər, qüssə, fəlakət sənsiz,
Hər nəfəs çəkdim, hədər getdi o saət sənsiz,
Hər nəfəs çəkdim, hədər getdi o saət sənsiz,

Sənin ol cəlb eyləyən vəslinə and içdim, inan,
Sənin ol cəlb eyləyən vəslinə and içdim, inan,
Hicrinə yandı canım, yox daha taqət sənsiz,
Hicrinə yandı canım, yox daha taqət sənsiz,

Başqa bir yarı necə axtarım, ey nazlı sənəm?!
Başqa bir yarı necə axtarım, ey nazlı sənəm?!
Bilirəm, sən də dedin: «Yox yara hacət sənsiz».
Bilirəm, sən də dedin: «Yox yara hacət sənsiz».

Sən mənim qəlbimə hakim, sənə qul oldu könül,
Sən əzizsən, mən ucuz, mən heçəm, afət, sənsiz.
Sən əzizsən, mən ucuz, mən heçəm, afət, sənsiz.
Sən Nizamidən əgər arxayın olsan da gülüm,

Gecə-gündüz arayıb olmadı rahət sənsiz.
Gecə-gündüz arayıb olmadı rahət sənsiz.
Yarım sənsiz, gülüm sənsiz, ah,
Yarım sənsiz ah, canım, sənsiz, ah, gülüm sənsiz, sənsiz!

Ноты находятся на Персональном сайте Муслима Магомаева

---------------------------------------------------------

ВОЗЛЮБЛЕННАЯ (Sevgili canan)

Стихи Низами Гянджеви (Nizami Gəncəvi)

Hüsnün gözəl ayətləri, ey sevgili canan,
Olmuş bütün aləmdə sənin şəninə şayan.

Gəl, eylə nəvaziş, gəl eylə nəvaziş,
Mənə ver busə ləbindən,

Cünki gözəlin busəsidir aşiqə ehsan,
Cünki gözəlin busəsidir aşiqə ehsan.

Sordum ki: «Könül, hardadır?» Aldım bu cavabı:
«Heç sorma, tapılmaz onu axtarsada insan».

Rəhm eylə, dedim gəl, sel kimi göz yaşımı tökdüm.
Gəl, qanım ilə oynama, ey a fətidövran.

İnsafın əgər var insafın əgər var isə söylə,
Bu Nizami sənlə necə rəftar eyləsin, ey məhitaban.

Sənlə necə rəftar eyləsin, ey məhitaban.
Gəl, ey sevgili canan.

Ноты находятся на Персональном сайте Муслима Магомаева

---------------------------------------------------------

ПЕСНЯ АСКЕРА и ДУЭТ АСКЕРА И ГЮЛЬ-ЧАХРЫ


Из кинофильма "Аршин мал алан"
русский текст А.Яковлева

Аршин мал алан,
Аршин мал алан,
Гей, тафта! Шелка!
Парча! Гей!

Аршин мал алан,
Аршин мал алан,
Гей, тафта! Бахрома!
Шелка!
Долго счастья я не знал.
День и ночь, душой скорбя,
Долго друга я искал,
Наконец нашел тетя!
Я люблю тебя, я люблю тебя,
Я люблю тебя, мой свет!
Без тебя мне жизни нет.
Я росла здесь, как цветок,
Одиноко, без любви,
Но пришел ты, мой дружок,
И огонь зажег в крови.
Я люблю тебя, я люблю тебя,
Я люблю тебя, мой свет!
Без тебя мне жизни нет!
Будем помнить мы с тобой
Нашей встречи светлый час,
И никто, мой друг родной,
Разлучить не сможет нас.
Ах! Я люблю тебя, я люблю тебя,
Я люблю тебя, мой свет!
Без тебя мне жизни нет!
Без тебя мне жизни нет!

Ноты на данном сайте

---------------------------------------------------------

Составитель Фетисова Наталия 2004-2015


Hosted by uCoz